Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego Akademii Małego Księcia rozwijają pasje i zainteresowania naszych uczniów w zakresie kultury fizycznej i sportu. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia piłki nożnej i ręcznej, podczas których nasi uczniowie podnoszą swoje umiejętności indywidualne, ale uczą się także funkcjonowania w grupie i pracy zespołowej.

Zajęcia dla kl. I-IV realizowane są raz w tygodniu po dwie godziny.