Twórczość konstrukcyjna daje uczniom poczucie własnej wartości, kształtuje wytrwałość, aktywność, pomysłowość i logiczne myślenie. Zajęcia konstrukcyjne zespalają czynności psychiczne i fizyczne, łączą pracę umysłu z pracą ręczną, rozwijają zdolności kierowania ruchami ręki, ich koordynację i sprawność. Pozwalają rozwijać u uczniów uzdolnienia, zainteresowania i pasje artystyczne, budzą zainteresowanie sztuką i uwrażliwiają na piękno różnorodnych zdarzeń. Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.