Prowadzone w Akademii Małego Księcia zajęcia artystyczne łączą zainteresowania i pasje z różnych dziedzin sztuki, pozwalając naszym uczniom na kreatywne i artystyczny rozwój.

Zajęcia, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, prowadzone są w klasach 1-6, trzy razy w tygodniu po dwie godziny.