Prowadzone w Klasach Profilowanych Akademii Małego Księcia zajęcia z technik doskonalenia pamięci  nie tylko zwiększają ich potencjał umysłowy, rozwijają zainteresowania, ale przede wszystkim pozwalają lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym. Ćwiczenia opracowane dla uczniów w ramach zajęć, rozwijają ich możliwości w zakresie pamięci, spostrzegania, koncentracji uwagi, czytania, rozumienia i myślenia. Konsekwentne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, a szczególnie ich samodzielna kontynuacja pozwala uczniom udoskonalić większość umiejętności poznawczych.

Zajęcia prowadzone są w klasach I-III w wymiarze jednej godziny tygodniowo.