Zajęcia taneczne to przede wszystkim wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej uczniów, ale także zapoznanie ich z podstawą najbardziej znanych i popularnych gatunków tanecznych. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw ruchowo –tanecznych, które wywołują u uczniów dużą dawkę dobrego humoru, sprzyjają rozładowaniu stresu, służą integracji i wyzwoleniu pozytywnych emocji. Stanowią także interesującą propozycją, która przerodzić się może w życiową pasję.

Zajęcia prowadzone są w klasach I-IV w wymiarze jednej godziny tygodniowo.