Poprzez udział w zajęciach karate, nasi uczniowie nie tylko poznają jedną ze wschodnich sztuk walki. Wyrabiają w sobie nawyk prawidłowej postawy, niezbędnej podczas wykonywania poszczególnych technik karate, a także w życiu codziennym. Każde zajęcia dostosowane są do wieku oraz psychofizycznych potrzeb uczestników i przebiegają zgodnie z założeniami metodycznymi i merytorycznymi w zakresie nauczania karate dla dzieci.

Zajęcia w klasach I-IV odbywają się raz w tygodniu.