• jednozmianowość (zajęcia od godz. 8:00),
 • świetlica w godzinach 7:00 – 16:30,
 • stołówka - dwudaniowe obiady (jadłospisy zatwierdzane przez dietetyka),
 • klasy do 18 osób,
 • w klasach integracyjnych opiekę nad dziećmi sprawuje: wychowawca, pedagog specjalny, asystent osoby niepełnosprawnej,
 • mundurki szkolne,
 • pełna wyprawka szkolna,
 • zwiększona liczba godzin dydaktycznych na realizację ciekawych programów edukacyjnych – Klasy Profilowane,
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które wkomponowane są w plan lekcji,
 • zwiększona liczba języków obcych maksymalnie do 10 godzin tygodniowo,
 • różnorodność kół zainteresowań,
 • łączenie tradycji nauczania z nowoczesnymi technologiami,
 • salka gimnastyczna,
 • bezpieczna, cicha i spokojna okolica,
 • nowoczesne wyposażenie.