Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza, a najlepszym sposobem zaspokojenia tej potrzeby są zabawy badawcze i eksperymenty, dlatego też celem  nadrzędnym koła przyrodniczo-eksperymentalnego jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi oraz pogłębianie i poszerzanie ich wiedzy na temat przyrody, ekologii i zjawisk fizycznych. Zajęcia realizowane są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.