W czasie zajęć uczniowie Klas Profilowanych Akademii Małego Księcia utrwalają, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, materiał ortograficzny poprzez ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne. Różnorodne i urozmaicone ćwiczenia sprzyjają wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania, a jednocześnie wpływają na wzrost koncentracji uwagi oraz rozwój myślenia i pamięci uczniów.

Zajęcia realizowane są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.