Matematyka - królowa wszystkich Nauk jest szczególnie honorowana także w Klasach Autorskich Akademii Małego Księcia. Uczniowie, którzy wykazują się szczególnymi predyspozycjami i zainteresowaniami właśnie w zakresie matematyki, uczestniczą w zajęciach Koła Primus Matematicus, które prowadzone jest w wymiarze dwóch godziny tygodniowo.