Koło języka niemieckiego

Zajęcia adresowane są do wszystkich uczniów klas I-IV, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Zajęcia realizowane są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Koło językowe

Koło językowe jest adresowane głównie do uczniów zdolnych, bardziej zaawansowanych, pragnących dodatkowo rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowanych krajami angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Koło ma zrzeszać uczniów chętnych do pogłębiania wiedzy z języka, ale w głównej mierze znajomości kultury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas IV (ze względu na stopień trudności materiału), mogą być również wdrażani chętni uczniowie klas III.

Zajęcia realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo.